English Česky Slovensky Polski

Podmínky používání

1. Podmínky

Přístupem na tuto webovou stránku, souhlasíte, že budete vázáni těmito Podmínkami webových stránek a podmínky používání, všechny platné zákony a předpisy, a souhlasí s tím, že jste zodpovědný za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud nesouhlasíte s některou z těchto podmínek, máte zakázáno používat nebo přístup na tuto stránku. Materiály obsažené na této webové stránce jsou chráněny příslušnými autorskými právy a ochranné známky právo.

2. Použití License

 1. Povolení je uděleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informace nebo software) na webových stránkách Drumlo je pro osobní, nekomerční přechodné pouze prohlížení. To je udělení licence, není převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:
  1. upravovat nebo kopírovat materiály;
  2. používat materiály pro komerční účely, nebo pro jakýkoliv veřejný displej (komerční či nekomerční);
  3. pokoušet se o dekompilaci nebo zpětné inženýrství jakéhokoli softwaru obsažené na internetových stránkách Drumlo je;
  4. odstranit jakýkoli copyright či jiná vlastnická zápisy z materiálů; nebo
  5. přenos materiály na jinou osobu nebo "zrcadlo" materiálů na jakémkoliv jiném serveru.
 2. Tato licence končí automaticky, pokud porušíte kteroukoliv z těchto podmínek, a může být vypovězena Drumlo kdykoliv. Po ukončení své prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení platnosti této licence musíte zničit veškeré stažené materiály ve vašem vlastnictví, zda v elektronické nebo tištěné podobě.

3. Prohlášení

Materiály na webových stránkách Drumlo jsou poskytovány 'tak jak jsou'. Drumlo neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, odvozených záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nebo non-porušení práv duševního vlastnictví nebo jiné porušení práv. Dále, Drumlo nezaručuje ani žádné prohlášení týkající se přesnosti, které by mohly výsledky nebo spolehlivosti používání materiálů na svých internetových stránkách nebo jinak týkající se těchto materiálů nebo z jiných stránek odkazovaných na této stránce.

4. Omezení

V žádném případě se Drumlo nebo jeho dodavatelé zodpovědnost za žádné škody (včetně, bez omezení, škody za ztrátu dat nebo zisku, nebo z důvodu přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti použití materiálů na internetové stránce Drumlo je, i když byl oznámen Drumlo nebo zplnomocněný zástupce Drumlo ústně nebo písemně na možnost vzniku takových škod. Protože některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, může tato omezení na vás nemusí vztahovat.

5. Revize a Errata

Materiály se objevují na webových stránkách Drumlo by měly zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Drumlo nezaručuje, že některý z materiálů na svých webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální. Drumlo může provádět změny v materiálech obsažených na svých internetových stránek kdykoliv bez předchozího upozornění. Drumlo není však žádný závazek aktualizovat materiály.

6. Odkazy

Drumlo nebyl přezkoumán všech míst spojených s jeho internetových stránkách a nenese zodpovědnost za obsah jakékoli takto odkázané stránky.Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že by Drumlo webu. Použití takového připojené webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

7. Podmínky použití stránek Modifikace

Drumlo může revidovat tyto podmínky používání pro své webové stránky kdykoliv bez předchozího upozornění. Používáním této webové stránky souhlasíte být vázán pak aktuální verze těchto Podmínek používání.

8. Rozhodné právo

Jakýkoli nárok týkající se webových stránek Drumlo se řídí zákony státu České republiky bez ohledu na jeho kolizních norem.

Všeobecné obchodní podmínky platné pro používání webového serveru.